Aydınlatma Fayansları Güneş Işığının Bize Doğrudan Yayılımını Azaltabilir

Jun 28, 2021

Aydınlatma karosu üreticileri, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için aydınlatma karoları üretirken yeniliklere ve iyileştirmelere devam etmekte ve müşterilerine en kaliteli ve performanslı ürünleri sunmayı taahhüt etmektedir. Özellikle çevre korumaya yönelik talep arttıkça aydınlatma karoları da yoluna devam ediyor. Çevre koruma yolunda, belirli üretim endeksi gerekliliklerine uymalı mı?

Aydınlatma karosu esas olarak yansıma ilkesine dayanmaktadır. Aydınlatma karosu esas olarak doğrudan ışık emisyonu ilkesi kullanılarak tasarlanmıştır. Dış mekan doğrudan radyasyonu, aydınlatma karoları tarafından daha küçük üst pencere açıklığı yoluyla iç mekan tavanına yansıtılır ve pencereden uzaktaki alanı eşit şekilde aydınlatmak için tavan tarafından saçılır ve yansıtılır. Pencere alanı aynı kaldığında, pencereden uzaktaki yer tamamen aydınlatılır, bu da iç mekan aydınlatmasının tekdüzeliğini ve görsel konforu iyileştirir; üst açıklığın küçük bir alanı vardır, yansıyan radyasyon girmesine rağmen, iç mekan klima yükünü ciddi şekilde artırmaz; ve dış mekan aydınlatma karoları, pencerelerin yakınındaki termal konforu iyileştirmek ve klima yükünü ve doğrudan parlamayı azaltmak için faydalı olan bir dereceye kadar dış gölgeleme rolünü oynar.

Malzemelerin üretim sürecinde güvenli ve çevre dostu olması, ne doğrudan zarar vermesi ne de gizli tehlikeleri gömmesi gerekmektedir. Malzemenin doğası güvenlik açısından yüksek olmalı ve depolama, nakliye, kullanım ve atık bertarafı sırasında çevre ciddi şekilde etkilenmemelidir. Tahribat sağlığımızı tehlikeye atıyor.

Çevre ve iklim üzerinde giriş etkilerine neden olmamak için malzemelerin ömrünün nispeten uzun olması, malzeme ve enerji tüketiminin en aza indirilmesi gerekmektedir. Aydınlatma karoları en güvenli ve çevre dostudur.

Aydınlatma karosu esas olarak doğrudan ışık için kullanılır, dış mekanın doğrudan radyasyonu yoluyla, güneş ışığı odanın her köşesine eşit olarak dağıtılabilir, bu da iç mekan aydınlatmasının tekdüzeliğini iyileştirebilir ve görsel rahatlığımızı artırabilir. Dış mekan gün ışığı panelleri, pencere kenarlarındaki termal etkiyi iyileştirebilecek, klima yükünü ve doğrudan kamaşmayı azaltabilecek, bize doğrudan güneş ışığını azaltabilecek ve sağlığımızı koruyabilecek şekilde gölgelemede belirli bir rol oynamalıdır.


Soruşturma göndermek